Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น
  • เดิมมีฐานะเป็นสุขศาลา
  • ปี 2496  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1
  • ปี 2517  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์การแพทย์และอนามัย เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2518
  • ปี 2519  เปลี่ยนสถานะเป็น “โรงพยาบาลจะนะ” ให้บริการผู้ป่วย 10 เตียง แบบ 3747
  • ปี 2532  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ 13.3 ล้านและกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเพิ่มเติม 8 ล้าน รวม 21.3 ล้าน สร้างอาคาร 2 ชั้น ขยายบริการจาก โรงพยาบาล 10 เตียง เป็น 30 เตียง แบบ 6343  เปิดให้บริการจริง 13 กุมภาพันธ์ 2536 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 16  สิงหาคม 2536
  • ปี 2543  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณ 52 ล้านยกฐานจากโรงพยาบาล 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง แบบ 8186/2538  เมื่อ 1 เมษายน 2546 แต่เปิดให้บริการจริง  28 กรกฎาคม 2545

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook