Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

 

ใช้พื้นที่ของอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุชั้น  1  ทั้งหมดจัดพื้นที่เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

พื้นที่สีน้ำเงิน   บริเวณประชาสัมพันธ์และบริเวณด้านหน้า OPD เป็นศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรองผู้ป่วยกรณีเป็นอุบัติภัยจากสารเคมีตั้งจุดคัดกรองเพิ่มบริเวณทางลาด

พื้นที่สีส้ม         จุดล้างตัวผู้บาดเจ็บสัมผัสสารเคมี

พื้นที่สีแดง       บริเวณห้องฉุกเฉิน เป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรง ไม่รู้สึกตัว, หายใจผิดปกติ,Shock,  Cardio Pulmonary Arrest, Pneumothorax, Compound Fracture,บาดเจ็บในช่องท้อง ที่ศีรษะ  บาดแผลฉกรรจ์

พื้นที่สีเหลือง    บริเวณหลังห้องบัตรเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บปานกลาง ไม่มีอาการ Shock
กระดูกหักมีบาดแผลเย็บ

พื้นที่สีเขียว   บริเวณหน้าห้องตรวจเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

พื้นที่สีดำ       บริเวณหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตหรือหมดหวัง

หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook