Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก


หมายเหตุ
1.  แผน 1 ไม่แบ่งผู้ป่วยตามพื้นที่สีและใช้พื้นที่บริเวณห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและหน้าห้องฉุกเฉินในการดูแล
2.  แผน2ไม่แบ่งผู้ป่วยตามพื้นที่สีและใช้พื้นที่บริเวณห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,หน้าห้องฉุกเฉินและหลังห้องบัตรในการดูแล
3.  แผน3 คัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บตามพื้นที่สี

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook